Disclaimer

Corona maatregelen: zolang het risico op besmetting met Corona bestaat zullen de escortes niet zoenen en/of tongzoenen,ongeacht of ze dit als mogelijkheid aangeeft of niet. Indien u om deze reden een escorte afwijst bent u een eerste uur volledig verschuldigd  

De website ESCORTS4YOU.BE is een platform opgericht om een betere service te kunnen verlenen aan zijn klanten. Deze klanten zijn zelfstandige gezelschaps dames, heren en koppels die ons aanstellen om voor hen publiciteit te maken en hun agenda te beheren. De website ESCORTS4YOU.BE is bedoeld voor een volwassen, meerderjarig (18+) publiek. Elke persoon voorgesteld op deze website, is meerderjarig (18+) en biedt zijn of haar diensten uit vrije wil aan. ESCORTS4YOU.BE, fungeert als bemiddelaar tussen de gepubliceerde persoon enerzijds, en u als klant van hem of haar anderzijds.

ESCORTS4YOU.BE kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet nakomen van afspraken door één van beide partijen aangezien elke persoon op zelfstandige basis zijn of haar diensten aanbiedt. Eveneens kunnen wij niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor handelingen die wel of niet plaatsvinden tijdens het gezelschap van een dame/heer met gastheer/gastvrouw of met derden. Er bestaat geen enkele contractuele binding tussen ESCORTS4YOU.BE en de kant, noch met de persoon die op ESCORTS4YOU.BE publiceert. Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat elke persoon voor wie wij publiciteit maken en hun agenda aanvullen, zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de klant voldoet. De op deze website getoonde foto’s zijn recente foto’s. Wij zien er op toe, dat de vereiste hygiëne door elke persoon waarvoor wij publiciteit maken geboden wordt en verwachten dit ook van u wanneer u een afspraak met hem/haar maakt. ESCORTS4YOU.BE kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de opgegeven informatie op de profielen, noch voor de verleende diensten door de publicerende personen. De tarieven zijn door de publicerende personen opgesteld, niet onderhandelbaar en met verplaatsing inbegrepen. De opgegeven tarieven houden geen rekening met bijkomende extra diensten, huur kamer, drank en/of gelijk welke andere bijkomende kosten. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ESCORTS 4 YOU.BE, is het niet toegelaten de inhoud van deze website op enige wijze te verspreiden. Per 1 maart 2016 staan onze teksten en foto’s onder ons copyright.

Cookies: Escorts4you.be plaatst geen cookies bij het bezoek op de website. Privacy: escorts4you respecteert uw privacy. periodiek worden alle gegevens gewist. Nooit worden uw gegevens gedeeld, verkocht of openbaar gemaakt. Door het aangaan van een reservatie; aanvaardt de gastheer/vrouw deze algemene voorwaarden.